Vítejte na stránkách Jezdeckého klubu Dukovany!

neděle 5. října 2008

Hobby závodyJEZDECKÝ KLUB DUKOVANY

pořádá

HOBBY ZÁVODY

KDY: V NEDĚLI 5. ČERVENCE 2009
OD 10:30 HODIN
KDE: JEZDECKÝ AREÁL V DUKOVANECH
SOUTĚŽE:
„ZM“ všechny koně a jezdce (startovné 150 kč)
„Z“ (startovné 150 Kč)
„Stupňovaná obtížnost do 110 cm“ (startovné 200 Kč)
„Stupňovaná obtížnost do 120 cm“ (startovné 200 Kč)

Jmenovité přihlášky na adresu: Jezdecký klub Dukovany Ceny v soutěžích: 1.-3. místo poháry
675 56 Dukovany 99 1.-5.místo floty a věcné cenyemail: KuncovaMirka@seznam.cz nebo tel. 724 187 453
HOBBY ZÁVODY Dukovany 5.7.2009

Pořadatel : Jezdecký klub Dukovany MV078

Místo konání: Jezdecký areál Dukovany
Kolbiště: písčité 70 x 35 m
Opracoviště: travnaté 60 x 60 m
Ředitel závodů: Vítězslav Jonáš
Hlavní rozhodčí: Ing.Zdeněk Studenec
Autor parkuru: Jaroslav Röhrich
Správce parkuru: zajistí pořadatel
Dozor na pracovišti: zajistí pořadatel


Časový rozvrh v neděli 5.7.2009:
9:00-10:00 hod. prezentace a veterinární přejímka
10:30 hod. soutěž č. 1, následující soutěže č.2, 3,4


1. Parkur st. „ZM“ pro všechny koně
Rozhodování PJS čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas.
Startovné: 150 Kč

2. Parkur st. „Z“
Rozhodování PJS čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas.
Startovné 150 Kč

3. Stupňovaná obtížnost do 110 cm
Rozhodování PJS čl. 269. Soutěž na 8 překážek, jejichž obtížnost se postupně zvyšuje. Soutěžící jsou hodnoceni body za bezchybně překonanou překážku – č.1 – jeden bod, za č.2 – dva body atd. s celkovým počtem 36 bodů. Za pobořenou překážku nezískává soutěžící žádný bod. Chyby, s výjimkou poboření, jsou penalizovány dle tab. A. Od získaných bodů se odečítají trestné body obdržené za první neposlušnost a trestné body za překročení času. Druhá neposlušnost vylučuje. Rozhoduje počet získaných kladných bodů, v případě rovnosti dosažený čas.
Startovné: 200 Kč

4. Stupňovaná obtížnost do 120 cm
Rozhodování PJS čl. 269. Soutěž na 8 překážek, jejichž obtížnost se postupně zvyšuje. Soutěžící jsou hodnoceni body za bezchybně překonanou překážku – č.1 – jeden bod, za č.2 – dva body atd. s celkovým počtem 36 bodů. Za pobořenou překážku nezískává soutěžící žádný bod. Chyby, s výjimkou poboření, jsou penalizovány dle tab. A. Od získaných bodů se odečítají trestné body obdržené za neposlušnost a trestné body za překročení času. Druhá neposlušnost vylučuje. Rozhoduje počet získaných kladných bodů, v případě rovnosti dosažený čas.
Startovné: 200 Kč

Židličková
Soutěž pro děti do 18 let. Startovné: 0 Kč.
Koná se v případě zájmů soutěžících.

Ceny: soutěž č. 1,2,3,4: 1.-3. místo poháry
1.-5. místo floty a věcné ceny
Všeobecné údaje:

3.1. Jmenovité přihlášky na adresu: Jezdecký klub Dukovany
675 56 Dukovany 99 email: KuncovaMirka@seznam.cz nebo tel. 724 187 453 U každé přihlášky nutno napsat jméno jezdce, koně a oddílu a kontaktní telefonní čísla.
3.2. Uzávěrka přihlášek: jmenovitých - 2.7.2009. konečných - při prezentaci

3.5. Technická porada: nekoná se
3.6. Námitky a stížnosti: v souladu s PJS
3.8. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající organizace.
3.9. Pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí, za úrazy koní a jezdců.

Veterinární předpisy:

4.1. Podle platných směrnice SVS a OVS platných v roce 2009.

Poskytované služby:

5.1. Lékařskou službu zajistí pořadatel.
5.2. Veterinární služba zajistí pořadatel.
5.3. Podkovářskou službu zajistí pořadatel proti úhradě.
Schválení rozpisu:

Rozpis byl schválen OV ČJF Vysočina dne …19.1.2009……….. J. Röhrich.


Vítězslav Jonáš
ředitel závodů