Vítejte na stránkách Jezdeckého klubu Dukovany!

středa 1. října 2008

Nové stáje

Od 1.12.2007 jsou koně ustájeni v nových stájích vybudovaných ve východní části bývalého kravína. Vyvádění koní do přilehlých výběhů a na pískovou jízdárnu je nyní přímo z boční části bývalého kravína. Tímto bylo dosaženo přímého propojení objektů užívaných pro jezdecký sport v naší obci.
Rekonstrukce části bývalého kravína na nové stáje pro koně byla hrazena z dotace na činnost od obce Dukovany a z příspěvků sponzorů jezdeckého klubu.
Koně si můžete prohlédnout ve výbězích za kravínem, kde jsou většinou vyvedeni celodenně.

Fotogalerie