Vítejte na stránkách Jezdeckého klubu Dukovany!

pondělí 3. listopadu 2008

Hubertova jízda 1.11.2008
V sobotu 1.11.2008 pořádal náš klub Hubertovu jízdu. Pan senátor Jonáš, člen našeho klubu, přivítal na naší jízdárně 10 sedlových koní, 1 vozatajce a asi 60 hostů. Za krásného podzimního počasí vyjela skupina koní s doprovodnými vozidly cestou přes vesnici, kolem nového obytného okrsku, polními cestami, lesem až na kopec zvaný Baby. Zde čekala vysoká brána ozdobená nejrůznějšími pamlskami. A kdo byl šikovný, nějaký ten pamlsek si odnesl. A pak jsme měli přestávku na občerstvení. Místní myslivci nám umožnili posezení u jejich klubovny, a tak jsme si dali výborný gulášek, kafíčko, vínečko.
Poté skupina jezdců vyrazila na další cestu kolem rybníka, přes silnici na pole nad cihelnou, kde je čekala soutěž Halali. Nejrychlejším koněm byla klisna Lusy s jezdkyní Horkou z TJ Lukov. Naše Salienta se Šárkou Řehořovou byla druhá a třetí skončila klisna Soneta s jezdkyní Kovárníkovou, také z TJ Lukov.
Závěrečné soutěže byly připravené na jízdárně. Pro sedlové jezdce byl připravený kombinovaný parkur - takže nejen skákat překážky, ale také zajet slalom mezi plastovými sudy s pytlem sena v ruce. Do soutěže si přihlásilo 5 koní. Vítězem byl náš kůň Jolly s jezdkyní Marcelou Břínkovu, kteří nejrychleji a bez chyby parkur zajeli. Druhá skončila klisna Soneta s jezdkyní Kovárníkou z TJ Lukov s jednou chybou. Třetí se umístil poník Moše s Janou Bláhovou z Jamolic. Čtvrtá naše Rozita s Adélou Velebou a na posledním místě klisna Lusy s jezdkyní Horkou z TJ Lukov.
I pro vozatajce byla připravena soutěž. Ale protože se zúčastnil pouze jeden vůz, tak se na něm vystřídali tři kočí. Nejšikovnější byl pan Bláha z Prokopova se spolujezdcem M. Čaňkem, druhý skončil Oldřich Čaněk se spolujezdcem M. Čaňkem a třetí Martin Čaněk se spolujezdcem J. Čaňkem, kterým se nepodařilo projet cílem.
Všichni soutěžící byli odměněni věcnými dary, které věnovala obec Dukovany a pan senátor Jonáš.
Fotogalerie