Vítejte na stránkách Jezdeckého klubu Dukovany!

pondělí 5. srpna 2013

Cena Vysočiny

Jezdecký klub Dukovany zve na jezdecké závody


 

 
v jezdeckém areálu za statkem
HOBBY ZÁVODY a
CENA VYSOČINY 2013- VIII. ROČNÍK
 
v sobotu 10.srpna 2013
zahájení soutěží: od 10,00 hodin Hobby závody s výškou 80 cm, 90 cm
od 13,30 hodin Cena Vysočiny 2013: stupně Z, ZL, L*
Soutěže ZL, L* jsou zařazeny do Skokového poháru Vysočina,
jehož finále se uskuteční 14.9.2013 v Žirovnici.
 
 
 

 
 
 
 
Rozpis jezdeckých závodů
 
 

 

Cena Vysočiny 2013 + Hobby  - VIII. Ročník

           


1.        ZÁKLADNÍ  ÚDAJE:

 

1.1.  Název závodu:                Cena Vysočiny 2013 +Hobby závody, VIII. ročník

Postupná obtížnost do 80 cm, do 90 cm + Z, ZL, L*

1.2.  Pořadatel závodu:           MV 0078,   Jezdecký klub Dukovany                              

1.3.  Datum závodu:               10. srpna 2013

1.4.  Kategorie závodu:           C                    Číslo závodu:             810V1         

1.5. Místo konání závodu:     Jezdecký areál Dukovany

1.6.1. Kolbiště:                       otevřené, písčité 70 x 35 m

1.6.2. Opracoviště:                 otevřené, travnaté 60 x 60 m

 

2.        FUNKCIONÁŘI ZÁVODU:

 

2.1. Ředitel závodu:                           Vítězslav Jonáš

2.2. Sekretář závodu:                         Marcela Břínková

2.3. Hlavní rozhodčí:                         Leo Pisk

2.4. Členové sboru rozhodčích:         Ing. Josef Holčapek, Petra Navrátilová, Dis.

2.5. Technický delegát:                      Ing. Zdeněk Studenec

2.6. Stavitel parkuru:                          Jiří Vejmělek

2.7. Hlavní komisař na opracovišti:   Jitka Píšová

2.8. Hlasatel:                                      zajistí pořadatel

 

3.        TECHNICKÉ ÚDAJE:

 

3.1.  Předpisy:             PJS, jejich doplňky a ustanovení tohoto rozpisu.

3.2.  SOUTĚŽE:        HOBBY

3.2.1                        Postupná obtížnost do 80 cm bez žolíka

                                   Rozhodování PJS čl. 269.     

v případě stejného počtu kladných bodů rozeskakování na čas

Věcné ceny                                                               startovné 150 Kč

                       HOBBY

       3.2.2.                   Postupná obtížnost do 90 cm bez žolíka

                                    Rozhodování PJS čl. 269.      

v případě stejného počtu kladných bodů rozeskakování na čas

                                    Věcné ceny                                                               startovné 150 Kč

 

OFICIÁLNÍ SOUTĚŽE:

 

       3.2.3.                   Skoková soutěž  st. „Z“, (100 cm)

Rozhodování PJS čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas.

Ceny 2000,- Kč (500, 450, 400, 350, 300)               startovné 200 Kč

 

       3.2.4.                   Skoková soutěž  st. „ZL“, (110 cm)

                                   Rozhodování PJS čl. 238.2.2., jedno rozeskakování na čas.           

                                   Ceny 3000,- Kč (800, 700, 600, 500, 400)               startovné 300 Kč

                                   Soutěž je zařazena do skokového poháru Vysočiny

      3.2.5.                    Skoková soutěž  st. „L* “, (115 cm)

                                   Rozhodování PJS čl. 238.2.2, jedno rozeskakování na čas.            

                                   Ceny 5000,- Kč (1500, 1200, 1000, 800, 500)         startovné 400 Kč

                                    Soutěž je zařazena do skokového poháru Vysočiny

 

 

 

4.        CENY A PENĚŽITÉ PLNĚNÍ:

4.1.  Ve všech soutěžích budou vítěz a umístění dekorováni floty dle PJS a věcnými a peněžitými cenami.

4.2.  Startovné bude vybíráno podle jmenovitých přihlášek při prezentaci, je stanoveno

ve výši dle bodu 3.2.

 

5.        PŘEDBĚŽNÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM ZÁVODU:

5.1.  Prezentace se koná dne :             10. 8. 2013 – jezdecký areál

pro soutěže č. 1 a č. 2                   8,00 -   9,00 hodin

pro soutěže č. 3, č. 4, č. 5           11,30 - 12,30.hodin               

5.2.  Technická porada se nekoná.

5.3.  Soutěže budou zahájeny: v 10,00  hodin - soutěž č. 1, následně soutěž č. 2

 ve 13,30 hodin -  soutěž č. 3, následně soutěž č. 4, soutěž č. 5

 

6.        VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

6.1.  Jmenovité přihlášky do:  8.8.2013 do 22:00 hodin na email: marcela.brinkova@seznam.cz nebo telefon 737 195 800

6.2.  Definitivní přihlášky:      uzávěrka při prezentaci: Jezdecký klub Dukovany,

10. 08. 2013     8,30 -   9,00.hod. pro soutěž č. 1, 2

10. 08. 2013   11,30 – 12,30.hod. pro soutěž č. 3,4,5

6.3. Námitky a stížnosti v souladu s PJS.

6.4. Ubytování:                      pořadatel nezajišťuje.

6.5. Parkování vozidel:          přepravníků – v jezdeckém areálu.

6.6. Veškeré náklady spojené s účastí na závodech hradí vysílající složka.

 

7.        VETERINÁRNÍ  PŘEDPISY:

7.1.   Před vyložením koní je nutno odevzdat příslušné veterinární doklady (průkazy koní), které musí obsahovat doklady platné pro přesun koní dle veterinárních směrnic pro příslušný rok.

7.2.  Účastníci závodů jsou povinni se řídit pokyny určeného pracovníka – pořadatele, a to včetně vyložení koní do příchodu veterinárního lékaře.

7.3.  Kontrolu průkazů a zdravotního stavu koní provede veterinář závodů při příjezdu.

 

8.        POSKYTOVANÉ SLUŽBY:

8.1.  Lékařskou službu zabezpečuje:              zajistí pořadatel

8.2.  Veterinární službu zabezpečuje:             zajistí pořadatel

 

9.        STRAVOVÁNÍ:                                              Je zajištěno v areálu závodů.

 

10.    KONTAKTNÍ  OSOBA:         po celou dobu závodů: Marcela Břínková tel. 737 195 800.

 

11.    OSTATNÍ  USTANOVENÍ:

11.1. Ve všech soutěžích bude k dekorování pozvána vždy ¼ startujících, nejméně však 5 dvojic.

11.2. Nekoná-li se technická porada budou veškeré informace dostupné při prezentaci.

11.3. Sázky nejsou povoleny.

11.4. Pořadatel nepřebírá v žádném případě odpovědnost za nehody nebo nemoci, které by postihli

         účastníky závodů nebo jejich koně.

11.5. Pořadatel upozorňuje všechny účastníků závodů, že po celou dobu pořádání akce je přísně

         zakázáno volné pobíhání psů po celém areálu.

 

 

11.7.1. Zpracoval:                  Dne    31.01.2013                  Miroslava Kunčová               

 

11.7.2. Schválil:                     Dne:    28. 2. 2013             Za OV Vysočina, František Háva         
 
 
 
Za JK Dukovany se zúčastnily Veronika Korvasová a Šárka Kunčová.
V postupce do 90 cm se Veronika s koněm Guliver umístila na 1. místě , Šárka s koněm Sangaro na 4. místě. V parkuru st. Z  se neumístily.
 
 
 
 
 

V parkuru st. L :

1. Ing. Patrik Sukdolák
2.Petra Tunklová
3. Jiří Fouma